تبلیغات
صبا - مزایای استفاده از Word بعنوان ویرایشگر پست الکترونیکی شما
صفر [کد 2 ] : 570000
صفر [کد 3 ] : 485000
صفر [کد 4 ] : 410000
صفر [کد 5 ] : 410000
صفر [کد 6 ] : 385000
صفر [کد 7 ] : 355000
صفر [کد 8 ] : 345000
اعتباری [919] : 75000
تالیا : 50000
ایرانسل[دائمی] : 150000
ایرانسل[اعتباری] : 29000
کارکرده [کد 1] : 560000
کارکرده [کد2] : 440000
کارکرده[ کد 3] : 395000
کارکرده [ کد 4] : 325000
کارکرده [ کد 5] : 335000
کارکرده [کد 6] : 320000
کارکرده[کد 7] : 310000
کارکرده [کد 8] : 300000
کل بازدیدها : 3
كل نظرات:
تعداد پست ها :
ایجاد صفحه: - ثانیه

----------

نرم افزار

گزینه Option را از منوی Tools انتخاب کنید، جدول Mail Format را کلیک کنید، Microsoft Word را که کنار Send in this message format قرار دارد انتخاب نموده سپس OK را کلیک کنید.
اهمیت استفاده از Word بعنوان ویرایشگر چیست؟ برای مبتدیان، با استفاده از word شما میتوانید از ویژگیهای بازبینی املایی word بهره مند شوید. آنها املای شما را در حین کار کنترل مینمایند ( روش word با outlook فرق دارد چون outlook فقط زمانی املای شما را کنترل میکند که کارتان تمام شده باشد و همچنین از او خواسته باشید که اینکار را برایتان انجام دهد). همچنین میتوانید از برجسته کننده Word برای جلب توجه نکات مهم در پیام ارسالی خود استفاده کنید. فلش پایین روی آیکون High light را کلیک کنید، رنگی را انتخاب نموده سپس با استفاده از ماوس روی متن را کلیک کنید تا آنرا برجسته و مشخص سازید. برای اینکه برجسته کننده را خاموش سازید ، فقط کافی است روی آیکون High Light را دوباره کلیک نمایید.
با لتها و شماره گذاریها، جداول – لیست همینطور ادامه پیدا میکند اگر بخواهید آپشنها را فرمت نمایید، word اینکار را برایتان انجام میدهد.
▪ توجه: اگر پیامی را که با word فرمت شده است برای شخصی میفرستید که از word-email استفاده نمیکند، فقط تغییرات

ادامه مطلب را کلیک کنید

گزینه Option را از منوی Tools انتخاب کنید، جدول Mail Format را کلیک کنید، Microsoft Word را که کنار Send in this message format قرار دارد انتخاب نموده سپس OK را کلیک کنید.
اهمیت استفاده از Word بعنوان ویرایشگر چیست؟ برای مبتدیان، با استفاده از word شما میتوانید از ویژگیهای بازبینی املایی word بهره مند شوید. آنها املای شما را در حین کار کنترل مینمایند ( روش word با outlook فرق دارد چون outlook فقط زمانی املای شما را کنترل میکند که کارتان تمام شده باشد و همچنین از او خواسته باشید که اینکار را برایتان انجام دهد). همچنین میتوانید از برجسته کننده Word برای جلب توجه نکات مهم در پیام ارسالی خود استفاده کنید. فلش پایین روی آیکون High light را کلیک کنید، رنگی را انتخاب نموده سپس با استفاده از ماوس روی متن را کلیک کنید تا آنرا برجسته و مشخص سازید. برای اینکه برجسته کننده را خاموش سازید ، فقط کافی است روی آیکون High Light را دوباره کلیک نمایید.
با لتها و شماره گذاریها، جداول – لیست همینطور ادامه پیدا میکند اگر بخواهید آپشنها را فرمت نمایید، word اینکار را برایتان انجام میدهد.
▪ توجه: اگر پیامی را که با word فرمت شده است برای شخصی میفرستید که از word-email استفاده نمیکند، فقط تغییرات word را فرمت نمایید تا متن را برای او روشن و ساده نمایید.


لینك مطلب نظرات [] 
نوشته:صبا ساعت:02:08 ق.ظ  تاریخ:سه شنبه 15 مرداد 1387