تبلیغات
صبا - عنكبوت خندان !!
صفر [کد 2 ] : 570000
صفر [کد 3 ] : 485000
صفر [کد 4 ] : 410000
صفر [کد 5 ] : 410000
صفر [کد 6 ] : 385000
صفر [کد 7 ] : 355000
صفر [کد 8 ] : 345000
اعتباری [919] : 75000
تالیا : 50000
ایرانسل[دائمی] : 150000
ایرانسل[اعتباری] : 29000
کارکرده [کد 1] : 560000
کارکرده [کد2] : 440000
کارکرده[ کد 3] : 395000
کارکرده [ کد 4] : 325000
کارکرده [ کد 5] : 335000
کارکرده [کد 6] : 320000
کارکرده[کد 7] : 310000
کارکرده [کد 8] : 300000
کل بازدیدها : 3
كل نظرات:
تعداد پست ها :
ایجاد صفحه: - ثانیه

----------

عنكبوت صورت خندان، كه تنها در جزایر هاوایی و Oah و Molokai و Maui یافت می شود، مانند همین نمونه ای كه در تصویر در حال محافظت از تخم هایش بر روی یك برگ است، طرح های منحصر به فردی بر روی شكم شفاف خود دارد. دانشمندان معتقدند این نوع عنكبوت ( Theridion grallator ) از این نشانه ها برای ترساندن پرندگان از خوردن وی، استفاده می كند.لینك مطلب نظرات [] 
نوشته:صبا ساعت:08:02 ق.ظ  تاریخ:یکشنبه 5 اسفند 1386